A KKV-szektor vállalatainak belső működése

A KKV-szektor vállalatai, legyenek akármilyen kiválóak és versenyképesek a termékeik, szolgáltatásaik, nem tudnak hatékonyak és eredményesek lenni, ha a vállalat belső szervezeti háttere nem szilárd.

 

Vállalati jogi struktúra

 

A szilárd bázis egyik alapvető feltétele a tulajdonosi és menedzsment viszonyok megfelelő szabályozása. Ezzel megelőzhetőek a tagok közötti viták, amelyek a vállalkozás halálát jelenthetik, megfelelő hátteret teremthetnek a tulajdonosi utódlás számára.

 

Ugyanezzel a szabályozással lehet kialakítani egy felelősségteljes és hatékony vállalatvezetést és irányítási rendszert, amellyel megelőzhetőek a tagok és a menedzsment közötti ellentétek és érdekkonfliktusok.

 

 

Ehhez, megfelelő társasági szerződések, alapító okiratok, tagi megállapodások, opciós- és elővásárlási szerződések és menedzserszerződések, esetleg végrendeletek, házassági vagyonjogi és vagyonkezelési megállapodások szükségesek.

 

Irodánk, hosszú évek tapasztalatával felvértezve tud jogi támogatást ajánlani a KKV-szektor számára ezen a területen is.

 

Munkajogi kapcsolatok

 

 A dolgozók számának növekedésével, esetleg az üzemi tanácsok vagy szakszervezetek megjelenésével a munkaügyi kapcsolatok igen bonyolulttá válhatnak. A munkajogi viszonyok nem megfelelő kialakítása jobb esetben csak veszteségeket okozhatnak, pl. egy nem megfelelő felmondás, egy diszkriminatív, vagy egyébként jogellenes intézkedés, a bérezés és a munkaidő szabályozás nem megfelelő kialakítása miatti munkaügyi ellenőrzés keretében kiszabott bírság, vagy elvesztett munkaügyi per miatt. Rosszabbik esetben azonban akár a működés akadályozásához, vagy leálláshoz is vezethet, ha pl. előáll egy sztrájk-helyzet.

 

Irodánk alapvető filozófiája ezen a területen a prevenció és a munkáltató számára hátrányos eljárások számának a lehető legkisebbre szorítása. Ebben, két évtizedes, gyakran igen komplex problémák megoldásából is táplálkozó tapasztalat segíti irodánk munkatársait. Erre alapozva hatékonyan tudunk segítséget nyújtani a munkajog bármely területén a KKV-szektor számára is.

 

Befekető megjelenése

 

A KKV-szektor vállalatainál is előfordulhat, hogy befektető bevonására van szükség, akár finanszírozás biztosítására, akár a tevékenység fejlesztése céljából, vagy a vállalat eredményessége miatt olyan érdeklődők jelennek meg, akik a vállalat nagyobb részét, vagy egészét megvásárolnák.

 

Az ilyenkor szokásos eljárások, a titoktartási megállapodások, szándéknyilatkozatok, átvilágítások, szerződéses tárgyalások, a befektetői, vevői feltételek teljesítése igen komoly terhelést és nehézséget okozhat a KKV-szektor vállalatai, azok tulajdonosai és menedzsmentje számára.

 

Irodánk, több befektetői és vállalatfelvásárlási ügylettel a háta mögött, jelentősen könnyíteni tudja az ilyen eljárások okozta nehézségeket és a vállalat vezetése időt és költségeket tud megtakarítani, nem beszélve arról, hogy sok esetben a professzionális befektető, vagy vevő felkészültsége miatti hátrányok is kiküszöbölhetők, vagy csökkenthetők a támogatás igénybevételével.

 

« Mikro-, kis- és közvépvállalatoknak (KKV-szektor)