Beszerzések

A KKV-szektor működése már nem képzelhető el hatékony beszerzési tevékenység nélkül, legyen az anyag- és áru, pénzügyi vagy biztosítási szolgáltatás, közüzemi ellátás, IT, vagy más tanácsadói szolgáltatás beszerzése.

 

rodánk a multinacionális és nagyvállalati szektorban is a beszerzések terén szerzett tapasztalataira támaszkodva támogatni tudja a KKV-szektor vállalatait beszerzési rendszerük, beszerzési feltételeik kialakításában, a szállítókkal, szolgáltatókkal kötendő szerződések elemzésében, megtárgyalásában és megkötésében, továbbá a szerződések tejesítésével kapcsolatos jogi kérdések megoldásában.

« Mikro-, kis- és közvépvállalatoknak (KKV-szektor)