Értékesítés

Beszállítói kapcsolat a multinacionális és magyar nagyvállalatokkal

 

A KKV-szektor számára nem könnyű feladat megbirkózni az ilyen megrendelők beszerzési rendszereivel és feltételeivel, és e területen a szektor igen nagy versenykihívásnak van kitéve.

 

Irodánk multinacionális és nagyvállalatok jogi tanácsadójaként megismerte e rendszerek és feltételek működését, a beszerzők gondolkodását. Erre alapítva a KKV-szertor számára támogatást tud adni, többek között a szerződéses ajánlatkérések, beszerzési feltételek elemzésében, az ajánlatok összeállításában, a szerződéses  tárgyalásokban és a szerződések teljesítése során felmerülő jogi problémák megoldásában.

 

Export tevékenység

 

Amikor a KKV-szektor vállalatai külföldre is kiterjesztik tevékenységüket, az idegen környezetben és jogrendszerben fokozódnak üzleti és jogi kockázataik.

 

Irodánk külkereskedelemben, külföldi jogterületeken és a nemzetközi üzleti életben szerzett tapasztalatokkal rendelkező, angol, német és francia nyelven is tevékenykedő munkatársai segítséget tudnak nyújtani az export tevékenység feltételeinek megteremtésében (engedélyek, letelepedés, adózási és társadalombiztosítási problémák), a külkereskedelmi szerződések előkészítésében, megtárgyalásában, megkötésében és a szerződések teljesítésével kapcsolatos jog problémák megoldásában.

 

Közbeszerzések

 

A Magyar és nemzetközi közbeszerzési piac egy igen bonyolult területe az értékesítési tevékenységnek. Ennek ellenére ez ma már egyetlen növekedni szándékozó KKV-szektorba tartozó vállalat számára sem kihagyható értékesítési lehetőség.

 

Irodánk munkatársai közbeszerzésekben ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt szereztek tapasztalatokat e piac működéséről, amelyeket szívesen osztanak meg a KKV-szektorba tartozó ügyfeleinkkel.

 

Kintlévőség- menedzsment

 

Az értékesítési tevékenység csak akkor tekinthető sikeresnek, ha az eladott áru, vagy szolgáltatás ellenértékét a vállalat meg is kapja. Közismert tény az e területen mutatkozó meglehetősen szomorú fizetési fegyelem, a körbetartozások hatalmas mértéke, a felszámolás, vagy kényszertörlés alá kerülő vállalkozások nagy száma, ahol sok esetben a vagyon jogilag is vitatható eltűnéséről van szó.

 

Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik e területen:

 

  • a kintlévőség-menedzsment szabályok, szabályzatok kidolgozásában;
  • belső hitelmenedzsment szabályzatok készítésében;
  • a biztonságosabb fizetési módok, illetőleg fizetési biztosítékok területén történő tanácsadásban;
  • a követelések behajtásának mindenféle módjában.

 

amely tapasztalatait szívesen ajánlja fel a KKV-szektor vállalatai számára.

« Mikro-, kis- és közvépvállalatoknak (KKV-szektor)